Skip to content

Krynica Zdrój

Oddział Fundacja Sław-Pol Krynica Zdrój

Kierownik Oddziału
Dyrektor
Radosław Rakieta

Telefon
745-917-947
533-125-795

Adres do Korespondencji
 ul. Limanowskiego 26/3a,
33-380 Krynica-Zdrój

Witamy w Oddziale Fundacji „Przyszłość w Pracy” w Krynicy-Zdroju!

Jesteśmy lokalnym ramieniem ogólnokrajowej organizacji, której celem jest wsparcie osób poszukujących pracy oraz promocja zatrudnienia w naszym regionie. Oddział w Krynicy-Zdroju skupia się na dostosowywaniu misji Fundacji do unikalnych potrzeb naszej społeczności.

Nasze Działania Lokalne:

  • Wsparcie Młodych i Absolwentów: Organizujemy warsztaty, szkolenia i spotkania z doradcami zawodowymi, które pomagają młodym osobom w znalezieniu pierwszej pracy.
  • Współpraca z Lokalnymi Pracodawcami: Budujemy mosty pomiędzy lokalnymi firmami a potencjalnymi pracownikami, ułatwiając proces rekrutacji i zatrudnienia.
  • Inicjatywy Społeczne: Angażujemy się w projekty społeczne, które pomagają w integracji osób długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy.
  • Poradnictwo i Szkolenia: Oferujemy doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające umiejętności oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.