Skip to content

Członkowie fundacji

Wspólnie tworzymy sieć współpracy, która przekłada się na skuteczne działania i projekty, mające na celu wspieranie społeczności i promowanie wartości, które są bliskie naszym sercom. Każdy członek wnosi coś wyjątkowego do Fundacji, tworząc mozaikę doświadczeń i umiejętności, która jest naszą największą siłą.

Prezes Zarządu

Z wykształcenia socjolog i ekonomista, Dr Kowalska posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi i gospodarczymi. Znana ze swojej pasji do tworzenia innowacyjnych programów wspierających rynek pracy, wnosi do zarządu umiejętności strategicznego planowania i efektywnego liderowania zespołom.

Dr Anna Kowalska

Z wykształcenia socjolog i ekonomista, Dr Kowalska posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi i gospodarczymi. Znana ze swojej pasji do tworzenia innowacyjnych programów wspierających rynek pracy, wnosi do zarządu umiejętności strategicznego planowania i efektywnego liderowania zespołom.

Wiceprezes Zarządu

Specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, Michał Nowak przynosi do zarządu głębokie zrozumienie rynku pracy i trendów w dziedzinie HR. Jego doświadczenie w budowaniu skutecznych zespołów i programów szkoleniowych jest kluczowe dla rozwoju Fundacji.

Karol Małecki

Specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, Michał Nowak przynosi do zarządu głębokie zrozumienie rynku pracy i trendów w dziedzinie HR. Jego doświadczenie w budowaniu skutecznych zespołów i programów szkoleniowych jest kluczowe dla rozwoju Fundacji.

Dyrektor finansowy

Posiadająca tytuł Certyfikowanego Księgowego, Marta Zielińska jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Fundacji. Jej doświadczenie w finansach korporacyjnych i zarządzaniu ryzykiem finansowym zapewnia stabilność i transparentność finansową organizacji.

Marta Zielińska

Posiadająca tytuł Certyfikowanego Księgowego, Marta Zielińska jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Fundacji. Jej doświadczenie w finansach korporacyjnych i zarządzaniu ryzykiem finansowym zapewnia stabilność i transparentność finansową organizacji.