Przyłącz się do nas

Pobierz deklarację, wypełnij i wyślij na nasz adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 108, 80-244 Gdańsk
UP-6; Skr. poczt. 210

Kliknij tu, aby pobrać deklarację

Bank Ofert Pracy

Poszukujesz pracy? Zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Szukam Pracy.
Jesteś pracodawcą i szukasz pracownika?
Możesz zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Dam Pracę.
Kliknij tu, aby przejść do naszego Banku Ofert Pracy
lub prześlij swoje ogłoszenie na e-mail: praca@fundacja-slawpol.eu

 

Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie

Dziękujemy za otrzymane już darowizny i prosimy o dalsze wsparcie działań statutowych Fundacji

Strona Główna Więcej o fundacji
WIĘCEJ O FUNDACJI
FUNDACJA SŁAWPOL POWSTAŁA w marcu 2006 r. JAKO ORGANIZACJA NON-PROFIT NA BAZIE FIRMY SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ z siedzibą w Gdańsku. 

FUNDATOR  PAN SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI, (życiorys dostępny  na www.goldenline.pl) - właściciel  firmy założonej   w 1990 r. SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  W GDAŃSKU - hurtowni zaopatrującej całą Polskę w tabletki od Bólu Głowy z KRZYŻYKIEM  oraz baterie elektr. i art. papiernicze, oraz organizacja szkoleń  zawodowych / uległ wypadkowi w pracy w roku 2006 / uraz kręgosłupa - nauka chodzenia od nowa oraz zakaz pracy orzeczony przez komisję ZUS /

 Aktem notarialnym w marcu  2006 r.   przekazał majątek swojej firmy SŁAWPOL WP  w tym samochód FORD ORION  I działający w Bydgoszczy KLUB PRACY "BARKA" prowadzący szkolenia zawodowe  nowo powstającej FUNDACJI GOSPODARCZEJ- BEZROBOTNYM  SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GDAŃSK - BYDGOSZCZ  z siedzibą w GDAŃSKU.

Misja fundacji SŁAWPOL to:

POMAGAJĄC LUDZIOM ORAZ ICH BLISKIM  W ICH TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH POMAGASZ TEŻ SOBIE, BO CZŁOWIEK NIGDY SAM NIE WIE KIEDY MU PRZYJEDZIE POTRZEBA UZYSKANIA WSPARCIA OD INNYCH LUDZI.....

W 2010 roku FUNDACJA SŁAWPOL zorganizowała  i przeprowadziła na ternie woj. pomorskiego ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ  i za zgromadzone w ten sposób środki finansowe zakupiła zimowiska dla dzieci z rodzin ubogich oraz jeden komputer. ZBIÓRKA została rozliczona zgodnie przepisami z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM  w GDAŃSKU.


Fundacja SŁAWPOL w 2007 roku zgodnie ze swoimi celami statutowymi podjęła się pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego uzyskując na to działanie CERTYFIKAT WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU.
Dla informacji podam, że np. w  2011 r. w 12-tu oddziałach wojewódzkich fundacji SŁAWPOL znaleziono pracę w POLSCE dla ponad 3 tyś osób jej poszukujących oraz kilkanaście osób poza granicami kraju.

OSOBY CHCĄCE ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ OTRZYMUJĄ WSPARCIE OD PRAKTYKÓW - PRZEDSIĘBIORCÓW ,  gdyż  większość dyrektorów oddziałów fundacji SŁAWPOL  w Rzeczpospolitej Polskiej to właściciele prywatnych firm. Dzięki ich wsparciu nowo powstałe firmy mają przez dwa lata od powstania fachowe doradztwo, co pozwala im się dobrze rozwijać i prosperować na trudnym rynku Wolnej Przedsiębiorczości  szczególnie w POLSCE.

CZŁONKOWIE NASZEJ fundacji mają możliwość dostać się na kurs na PRAWO JAZDY z 10% bonifikatą jego kosztów - jest to wynikiem stałej współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą nauki jazdy AUTO- ECOLE i CARUSEK w GDAŃSKU

Fundacja SŁAWPOL jest wpisana w rejestr instytucji szkoleniowych w   WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY w GDAŃSKU organizuje szkolenia z zakresu kursów zawodowych w celu zwiększenia możliwości uzyskania pracy dla osób bezrobotnych.
BEZROBOTNI będący członkami i podopiecznymi fundacji SŁAWPOL mają prawo do kursu zawodowego nieodpłatnie lub po kosztach minimalnych. Organizujemy też szkolenia dla pracowników małych firm z zakresu BHP i PRAWA PRACY itp.

CZŁONKAMI ZWYCZAJNYMI, HONOROWYMI ORAZ  WSPIERAJĄCYMI są między innymi takie firmy i organizacje oraz osoby jak:

1. Energa - obie spółki,   
2. PGNiG w Gdańsku i w Bydgoszczy,
3 .RAF- DRUK  w Gdańsku,   
4 Gdańska Fundacja Dobroczynności, 
5. Fundacja SPRAWNI INACZEJ / Pani Danuta Wałęsa w Radzie Fundacji/, 
6. Zakład fryzjerski w Gdańsku i w Limanowej, 
7. Prof. Wojciech Lamentowicz Rektor WSMS  w Gdyni ,
8. Prof.Bożena Porzyńska  AKADEMIA MUZYCZNA  w Gdańsku i w Bydgoszczy  
- pełna lista jest  dostępna na www.fundacja--slawpol.eu

CO ROKU FUNDACJA SŁAWPOL STARA SIĘ UDOSTĘPNIAĆ KULTURĘ LUDZIOM UBOGIM I BEZROBOTNYM ORAZ ICH RODZINOM INTEGRUJĄC LOKALNE SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE FESTYNÓW PROMUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA.
PATRONATY NA W/W IMPREZY  DALI : 
PREZYDENCI GDAŃSKA, SOPOTU ORAZ MARSZAŁEK WOJ. POMORSKIEGO KOMENDANT STRAŻY POŻARNEJ I KOMENDANT WOJ.POLICJI.PATRONATEM OBEJMOWAŁ TE IMPREZY TEZ  ARCYBISKUP GEN.SŁAWOJ GŁÓDŹ. 

Na jeden z w/w festynów w Otominie  Marszałek woj.pomorskiego Mieczysław Struk przekazał kwotę 900 zł na nagrody dla  uczestników tej imprezy - zakupiono puchary i  inne nagrody na zawody sportowe i zorganizowane konkursy. Na naszej stronie internetowej są dostępne filmy i zdjęcia z działań naszej fundacji.

W biurach fundacji SŁAWPOL prowadzone są nieodpłatne porady PRAWNE ,  PSYCHOLOGICZNE , DORADZTWA ZAWODOWEGO dla bezrobotnych  - WYKONUJĄ TE ZADANIA WOLONTARIUSZE EMERYTOWANI FACHOWCY ORAZ STUDENCI 4-go i 5 - go roku danej specjalności.

Projektem fundacji SŁAWPOL  aktualnie w realizacji jest budowa statku żaglowego o nazwie CZERWONY KORSARZ  i założenie na nim KORSARSKIEJ SZKOŁY POD ŻAGLAMI - szkolącej młodzież i dorosłych oraz osoby niepełnosprawne na morzu.
W ramach marketingu i reklamy  tego projektu wolontariusze tworzący przy fundacji BRACTWO PIRACKIE RP organizują  na Starym Mieście spotkania i zdjęcia z turystami odwiedzającym Gdańsk,  co jest bardzo nagłaśniane przez media lokalne a także i krajowe łącznie z TVP. Udział w tych działaniach bierze znany jako CZERWONY KORSARZ Z GDAŃSKA PREZYDENT i założyciel  fundacji SŁAWPOL  Pan SŁAWOMIR ZIEMBIŃSKI


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH LUDZI I PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJE DO WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ Z NASZĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NON- PROFIT A  SZCZEGÓLNIE POTRZEBNEJ  W CZASACH  ROSNĄCEGO STALE BEZROBOCIA W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I EUROPIE!!!