Przyłącz się do nas

Pobierz deklarację, wypełnij i wyślij na nasz adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 108, 80-244 Gdańsk
UP-6; Skr. poczt. 210

Kliknij tu, aby pobrać deklarację

Bank Ofert Pracy

Poszukujesz pracy? Zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Szukam Pracy.
Jesteś pracodawcą i szukasz pracownika?
Możesz zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Dam Pracę.
Kliknij tu, aby przejść do naszego Banku Ofert Pracy
lub prześlij swoje ogłoszenie na e-mail: praca@fundacja-slawpol.eu

 

Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie

Dziękujemy za otrzymane już darowizny i prosimy o dalsze wsparcie działań statutowych Fundacji

Strona Główna Bank Ofert Pracy

Regulamin

  REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W BANKU OFERT PRACY na stronach serwisu internetowego Fundacji SŁAWPOL www.fundacja-slawpol.eu

  1. Bank Ofert Pracy adresowany jest do osób prywatnych poszukujących pracy i firm chcących zamieść nieodpłatnie ogłoszenia i oferty w Internecie.

  2. Korzystanie z serwisu banku ofert pracy na www.fundacja-slawpol.eu jest dla
  osób poszukujących pracy całkowicie bezpłatna.

  3. Pracodawca chcący, aby jego oferta pracy ukazała się w serwisie Banku
  Ofert Pracy na www.fundacja-slawpol.eu winien dokonać wpłaty minimum 100 zł za
  Ofertę Pracy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz 250 zł za ofertę pracy zagraniczną darowizny na cele FUNDACJA GOSPODARCZA BEZROBOTNYM SŁAWPOL WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GDAŃSK - BYDGOSZCZ na konto PKO SA 41 1240 1255 1111 0010 0943 5165 Wpłatę tę firma może sobie odliczyć z podatku
  składając cit lub pit za rok poprzedni w urzędzie skarbowym zgodnie z polskim
  prawem , gdyż fundacja jest organizacją pozarządową działającą non-profit Oferta pojawi się po znalezieniu się darowizny na koncie bankowym Fundacji Sławpol Czas emisji oferty 2 miesiące lub do wycofania jej przez pracodawcę.

  4. Użytkownik dodając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i akceptuje Politykę prywatności serwisu internetowego Fundacji SŁAWPOL www.fundacja-slawpol.eu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  5. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem.

  6. Zamieszczający ogłoszenie oświadcza zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z regulaminem serwisu, oraz że ogłoszenie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

  7. Zamieszczanie ogłoszeń w Banku Ofert Pracy wymaga stworzenia konta.

  8. Każdy użytkownik może zamieszczać tylko jedno ogłoszenie o tej samej treści. Informujemy, że dodawane przez Państwa ogłoszenie, pojawia się w serwisie dopiero po zatwierdzeniu przez Administratora serwisu internetowego Fundacji SŁAWPOL www.fundacja-slawpol.eu .

  9. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców serwisu, pojawiające się w ogłoszeniach, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

  10. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami W BANKU OFERT PRACY na serwisie internetowym Fundacji SŁAWPOL www.fundacja-slawpol.eu są zawierane bez udziału Fundacji SŁAWPOL, który nie jest stroną tych umów, z wyjątkiem sytuacji, gdy Fundacja SŁAWPOL zamieszcza ogłoszenie w BANKU OFERT PRACY. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w BANKU OFERT PRACY spoczywa na jego użytkownikach.

  11. Fundacja SŁAWPOL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym Fundacji SŁAWPOL, powiadamiając o tym wszystkich członków Fundacji SŁAWPOL i zarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego Fundacji SŁAWPOL www.fundacja-slawpol.eu.

  12. Regulamin zgodny jest z uchwałą zarządu nr 1/2008.