Cele działania Fundacji Drukuj
Piątek, 28. Listopad 2008 08:35


9. Zadania fundacji to:

 • działalność naukowa; 
 • naukowo-techniczna; 
 • oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
 • ochrony środowiska;
 • dobroczynności; 
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;

10. Inspirowanie, organizowanie i koordynacja współpracy w dziedzinach:

 • gospodarczej, kulturalno-oświatowej, sportowej, zdrowego stylu życia;
 • pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • zmniejszania liczby osób nie mających zatrudnienia;
 • pomiędzy organizacjami i przedsiębiorstwami oraz władzami województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

11. Pomoc finansowa, prawna i fundowanie stypendiów naukowych oraz zakup potrzebnego sprzętu do nauki dla dzieci i młodzieży osób pozostających bez pracy nie z własnej winy.