Przyłącz się do nas

Pobierz deklarację, wypełnij i wyślij na nasz adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 108, 80-244 Gdańsk
UP-6; Skr. poczt. 210

Kliknij tu, aby pobrać deklarację

Bank Ofert Pracy

Poszukujesz pracy? Zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Szukam Pracy.
Jesteś pracodawcą i szukasz pracownika?
Możesz zamieścić swoje ogłoszenie w dziale Dam Pracę.
Kliknij tu, aby przejść do naszego Banku Ofert Pracy
lub prześlij swoje ogłoszenie na e-mail: praca@fundacja-slawpol.eu

 

Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie

Dziękujemy za otrzymane już darowizny i prosimy o dalsze wsparcie działań statutowych Fundacji

Strona Główna Aktualności Cele działania Cele działania Fundacji
Cele działania Fundacji PDF Drukuj
Piątek, 28. Listopad 2008 08:35


9. Zadania fundacji to:

 • działalność naukowa; 
 • naukowo-techniczna; 
 • oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
 • ochrony środowiska;
 • dobroczynności; 
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;

10. Inspirowanie, organizowanie i koordynacja współpracy w dziedzinach:

 • gospodarczej, kulturalno-oświatowej, sportowej, zdrowego stylu życia;
 • pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • zmniejszania liczby osób nie mających zatrudnienia;
 • pomiędzy organizacjami i przedsiębiorstwami oraz władzami województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

11. Pomoc finansowa, prawna i fundowanie stypendiów naukowych oraz zakup potrzebnego sprzętu do nauki dla dzieci i młodzieży osób pozostających bez pracy nie z własnej winy.